la Catedra de biochimie și biochimie clinică:

 I.   Conform Regulamentului Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” toți studenții sunt obligați să respecte următoarele reguli:

1. Să îndeplinească toate sarcinile în conformitate cu curriculum-ul și programa de biochimie.

2. Să se familiarizeze cu informațiile afișate pe panoul de anunțuri sau pe site-ul Catedrei (www.biochimia.usmf.md).

3. Să frecventeze obligatoriu toate cursurile și lucrările de laborator.

4. Să se prezinte la timp la toate cursurile și lucrările de laborator, în halate albe (nu costume chirurgicale), cu toate rechizitele necesare și temele pregătite. Studenții, care au venit târziu la cursuri, nu sunt primiți în laborator și primesc absențe.

5. Să se prezinte cu ghidul practic la lucrările de laborator; completate acasă.

6. La sfârșitul lucrărilor de laborator, trebuie să prezinte protocoalele pentru a fi verificate și semnate de către profesor. Semnarea protocolului este obligatorie. În cazul în care  protocolul nu a fost semnat, studenții trebuie să vină pentru recuperarea lucrării de laborator la profesorul de serviciu, conform orarului recuperării restanțelor practice (absențelor).

7. Absențele se recuperează  în conformitate cu orarul, la profesorul de serviciu, cu permisiunea decanatului (SIMU). Pentru recuperare, studenții trebuie să fie prezenți cu protocoale, studii de caz și teste rezolvate, material teoretic pregătit.

8. Să respecte drepturile de autor.

9. Să utilizeze cu grijă toate bunurile publice existente la catedră, să păstreze integritatea echipamentului de laborator și a mobilierului. Deteriorările rezultate din distrugerea mărfurilor vor fi recuperate în conformitate cu procedurile legale.

10. Să respecte toate normele de securitate în laboratorul biochimic.

11. Să mențină ordinea și curățenia în cadrul departamentului.

12. În sezonul rece, toți studenții trebuie să-și lase îmbrăcămintea exterioară la vestiar.

13. Nu se permite folosirea telefoaneor mobile și a altor dispozitive electronice, cum ar fi laptop-uri, iPad-uri etc., în incinta catedrei, în special în timpul orelor.

14. Este interzisă folosirea alimentelor sau băuturilor la catedra.

15. În incinta catedrei studenții trebue să păstreze liniștea.

16. Nu se permite părăsirea laboratorul în timpul orelor.

17. Responsabil pentru disciplină și ordine în timpul orelor practice este studentul de serviciu.

 II. Informații despre evaluare:

1. Pentru  verificarea cunoștințelor,  fiecare capitol se finisează cu un test final.  Fiecare studentare dreptul la două încercări: o dată în timpul lecției, conform programului.  A doua oară conform orarului special.

2. Testarea finală a capitolelor I, V și VI se efectuează numai la calculator, capitolele II, III și IV – la calculator, iar nota poate fi îmbunătățită în formă scrisă sau orală, dacă studentul a fost pregătit și a fost activ la fiecare lecție practică  (decizia aparține profesorului).

3. Studentul care  a  plagiat în timpul testului  primește notă negativă și nu i se permite repetarea  testului.

4. Nota finală la fiecare test  poate fi mărită cu 0,5 puncte dacă studentul rezolvă studiile de caz și testele pentru fiecare lecție la domiciliu înaintea lecției.

5. Pentru a calcula media pentru admiterea la examen se vor folosi notele tuturor testelor. La examen vor fi admiși numai studenții care au nota medie “5″ sau mai mult, nu au absențe nerecuperate la orele practice și au fost prezenți cel puțin la 70% din clasele teoretice.